Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

BON-ELAST - desky z recyklované pryže

Drcená pryž promíchaná s kvalitním polyuretanovým lepidlem a slisovaná do tvaru desky se nazývá deska Bon-elast. Tento kompozitní materiál má oproti deskám z klasické plné (tvrdé) gumy některé odlišné vlastnosti, pro které je využitelný tak, jak je popsáno níže. Materiál velmi dobře tlumí vibrace, také hluk a má dobré tepelně-izolační vlastnosti. Další výraznou vlastností desky je vysoce protiskluzový povrch desky, a to i v případě, kdy je mokrý.

Desky jsou vyráběny ve formátu 1 500 x 600 mm a v tloušťkách od 4 do 100 mm. Desky jsou dále vyráběny v různých hustotách směsi, takže vzniká tvrdší nebo měkčí materiál, odlišný podle způsobu použití desky. Desky lze dodat i nařezané na menší formát.

Desky nejsou samonosné, musí být položeny na pevném podkladu, např. na pevné podlaze nebo stěně. Desky se pokládají na sraz vedle sebe a do větších celků mohou být vzájemně spojeny lepením nebo elastickými spojkami.

Technická charakteristika

Měrná hmotnost: 550 až 1 000 kg/m3 (vyšší hustota znamená vyšší tvrdost desky)
Třída reakce na oheň: Efl
Teplotní odolnost: -40 až +80 °C, krátkodobě až +110 °C
Rozměrová stálost: +/-1,5 %
Barva: černá, ve velkém množství možnost barevného nátěru přímo u výrobce
Odolnost vůči: vodě, páře, povětrnosti, slabým kyselinám a zásadám, roztoku soli
Vodopropustnost: materiál je sériově vyráběn jako částečně vodopropustný, ve větším množství lze vyrábět také jako materiál dobře vodopropustný a nebo naopak jako zcela vodonepropustný
Další hodnocení: zdravotně nezávadný, inertní vůči mikrobům, naprosto neškodný vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelný

Použití

1) antivibrační desky: používají se jako elastický podklad do základů budov, strojů, výtahových šachet, dopravních staveb jako jsou mosty, do železničního spodku atd.;
2) protihlukové panely: desky lze dobře využít jako protihlukový obklad budov nebo protihlukových stěn kolem silnic a železnic;
3) protiskluzové desky: položené např. pod převážený náklad - na ložné ploše nákladního automobilu budou bránit jeho možnému posunutí při přepravě;
4) protiskluzové podlahové desky:
5) desky pro střelnice: na krytých i venkovních střelnicích mohou desky sloužit jako lapač střel, působí i protihlukově;
6) dilatační rohože, chráničky kabelů a potrubí: desky nebo kabelové žlaby se použijí na stavbách v místech, kde je nutné:
7) zahradní rohože: pokrytí záhonů a okolí kmenů stromů rohožemi zabraňuje nežádoucímu růstu trávy, snižuje odpařování vláhy, ale zároveň propouští zálivku i umožňuje půdě volně dýchat.

Příklady použití desek Bon-elast
Desky Bon-elast


Desky Bon-elast Desky Bon-elast
Desky Bon-elast Desky Bon-elast