Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

EXTRASORB - sorbent ropných látek

Extrasorb je velmi jemný pryžový prášek, separovaný od pryžového granulátu během procesu drcení opotřebených pneumatik. Jedná se proto o čistou pryž, takže je zdravotně nezávadný, chemicky neutrální a neškodný vůči životnímu prostředí.

Tento velmi jemný prášek je schopen velmi dobře nasávat olej a ostatní ropné látky, takže má výborné použití jako sorbent: Prášek absorbuje ropné látky jak z pevných povrchů tak z hladiny tekutin. Na hladině tvoří plovoucí, dobře odstranitelné shluky.

Extrasorb má velmi vysokou sorbční kapacitu. 1 kg Extrasorbu pojme: Balení: Extrasorb je dodáván v pytlích, které umožňují zpětné naplnění použitým sorbentem. Použitý sorbent je tak snadno připraven k odvozu na bezpečnou likvidaci.