Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

Manžety pístnicové a pístní

Manžety slouží k těsnění pístů a pístnic v hydraulických a pneumatických systémech při přímočarém pohybu.

Tuzemské manžety se dělí na manžety nevrstvené, t.j. vyrobené pouze z pryže (pro tlaky do 32 MPa) a manžety vrstvené, tj. vyrobené z pryže s textilní vložkou (pro tlaky nad 32 MPa). Manžety nevrstvené vedeme skladem, vrstvené dodáváme pouze na objednávku.

Předmětem následujících tabulek jsou manžety nevrstvené a souvisící díly, vyráběné podle skupiny norem ČSN 02 9260 a výše.

Manžety německých výrobců mají většinou uvnitř pryže tkaninu, některé mají v sobě zalisován opěrný kroužek, který chrání manžetu proti vtlačení do těsněné spáry. Rozměry ani tvary manžet nejsou normalizovány tak, jako je tomu v tuzemsku, jednotlivé odlišné tvary manžet znamenají vhodnost pro určité konkrétní provozní podmínky. Manžety německých výrobců dodáváme nyní pouze na objednávku. Zajišťujeme i kusové množství.

Materiály:

Pryž AU 8159 (polyuretan), odpovídá ČSN 02 9269.3: max. tlak 16 MPa, tvrdost pryže 85 až 94 ShA, rozsah prac. teplot od -30°C do +80°C, krátkodobě do +100°C. Vhodná pro minerální oleje (hydraulické, motorové, převodové), benzíny, naftu, mazací tuky, alifatické uhlovodíky, vzduch. Není odolná proti působení vodní páry, alkálií, kyselin, aminů.

Pryž NBR 3158, odpovídá ČSN 02 9269.1: max. tlak 10 MPa, tvrdost pryže 75 až 84 ShA, rozsah prac. teplot od -30°C do +80°C, krátkodobě do +100°C. Vhodná pro benzin, petrolej, minerální oleje, tuky, vzduch.

Další možné materiály: (drážkové manžety z těchto pryží nevedeme skladem, pouze na objednávku)

Pryž AU 81595 (polyuretan), odpovídá ČSN 02 9269.4: max. tlak 32 MPA, tvrdost pryže nad 95 ShA. Použití jako u pryže AU 8159.

Pryž AU 8158 (polyuretan), odpovídá ČSN 02 9269.2: max. tlak 10 MPa, tvrdost pryže 75 až 84 ShA. Použití jako u pryže AU 8159.

Manžety se označují těmito rozměry:   d × D × h

d - vnitřní průměr zástavbového prostoru
D - vnější průměr zástavbového prostoru (průměr válce)
h - výška manžetyManžety drážkové podle ČSN 02 9269 pro písty i pístnice
hydraulických systémů


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

Manžety ČSN 02 9269 od 10 x 18 x 4 mm do 200 x 220 x 10 mm
Manžety drážkové podle PN 02 9274 (Rubena)
pro písty (typ UE)


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

Manžety PN 02 9274 od 17 x 32 x 10 mm do 220 x 250 x 18 mm
Manžety drážkové podle PN 02 9275 (Rubena)
pro pístnice (typ UI)


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

Manžety PN 02 9275 od 20 x 30 x 8 mm do 180 x 210 x 18 mm

Pryž AU 8159 lze zde použít do max. tlaku 32 MPa (tento tvar manžet má vyšší odolnost). Manžety se také vyrábějí z pryže AU 8158 (max. 16 MPa), nevedeme trvale skladem.U-manžety podle ČSN 02 9260 pro písty i pístnice
hydraulických systémů


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

U-manžety ČSN 02 9260

Jedná se o dnes již neužívaný typ manžety. Z celé původní normy jsou dnes vyráběny jen dva následující rozměry. Materiál 3158.U-manžety podle ON 02 9268 pro písty i pístnice
v pneumatických systémech


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

U-manžety ON 02 9268 od 4 x 12 x 4 mm do 295 x 31 x 10 mm
Přítlačné kroužky pro U-manžety podle ON 02 9571


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

Přítlačné kroužky ON 02 9571 od 14,6 x 22,4 x 4,5 mm do 121 x 139 x 8,5 mm
Manžety miskové podle PN 02 9270 (Rubena)
pro pneumatické systémy


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

Manžety miskové PN 02 9270 od 2 x 8 x 6 mm do 35 x 70 x 12 mm

Rozměry: d - průměr otvoru v manžetě D - těsněný průměr válce h - výška manžety
Miskovou manžetu lze označit buď všemi třemi rozměry, např. 7 × 50 × 12 anebo jen písmenem M a průměrem D, např.: M 50 PN 02 9270.

Materiál: pryž NBR 3158: tvrdost 75 až 84 ShA, v pneumatických systémech do tlaku 3,2 MPa, rozsah pracovních teplot od -30°C do +80°C, krátkodobě do +100°C. Stlačený vzduch musí obsahovat olejovou mlhu, pokud nemá válec vlastní mazání.Stírací kroužky podle ČSN 02 9295 pro pístnice a plunžry


Tabulka rozměrů a objednacích čísel:

Stírací kroužky ČSN 02 9295 od pr. 6 mm do pr. 180 mm

Materiál: polyuretanová pryž AU 8159: tvrdost 85 až 94 ShA, rozsah pracovních teplot od -30°C do +60°C. Vysoká odolnost proti otěru, dobrá odolnost proti olejům, hydraulickým kapalinám, benzinu a mazacím tukům.Manžety a stírací kroužky německé výroby

Tyto výrobky nevedeme trvale skladem, vzhledem k velkému množství tvarů a rozměrů provádíme prodej na objednávku. Základní (tedy obvyklé) tvary manžet jsou podobné výše uvedeným manžetám tuzemským, ovšem rozměry jsou odlišné. K dispozici jsou drážkové manžety pro tlaky až 40 MPa , manžety typu UI, UE, manžety s opěrným kroužkem, U-manžety pro olej i vzduch, manžety z polyuretanu a polyuretanové stírací kroužky.

Manžety atypických rozměrů

Pro manžety atypických rozměrů (obvykle požadované v minimálním počtu kusů jako náhradní díl) zajišťujeme zakázkovou výrobu soustružením z polyuretanu. Pro výrobu potřebujeme buď výkres dílu anebo platný (neopotřebený) vzorek.

NAHORU