Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

Plochá a podlahová guma v deskách a rolích

Kompaktní (neporézní) plochá těsnící pryž
Expandovaná (mikroporézní) plochá těsnící pryž
Podlahoviny a podlahové rohože
Dielektrické koberce

Dostupnost jednotlivých výrobků a rozměrů je možné ověřit dotazem v prodejnách.


Vysvětlivky některých pojmů:

Specifická hmotnost - udává specifickou nebo-li měrnou hmotnost, slouží k určení hmotnosti
  na cm3
Tvrdost - udává tvrdost pryže a je udána v Shore A při konstantní teplotě 20 oC
Tažnost - udává maximální natažení pryže při jehož překročení nastane destrukce
Pevnost - udává maximální tlak na plochu pryže při jehož překročení vzniká nevratná
  deformace
Teplotní odolnost - udává pracovní rozsah teplot, v nichž si materiál za určitých podmínek
  zachovává uvedené fyzikální vlastnosti


Kompaktní (neporézní) plochá těsnící pryž

SBR / E
SBR V / E
SBR 65 (deska)
SBR + NR AG 14
SBR + NR AG 9
PARAGUMA AG 6
NBR 65 Z
NBR 65 Z / V
NBR SUPER
NBR AG 21
MEMBRANOVÉ PLÁTNO
EPDM 60 Z
NEOPREN 60 Z
SILIKON TRANSPARENTNÍ AG 35
SILIKON BÍLÝ AG 36
VITON 80 AG 37
TEFLON PTFE - NT (deska)

Expandovaná (mikroporézní) plochá těsnící pryž

EXPANDOVANÝ (MIKROPORÉZNÍ) EPDM
EXPANDOVANÝ (MIKROPORÉZNÍ) SILIKON
EXPANDOVANÁ (MIKROPORÉZNÍ) PRYŽ NA BÁZI CR

Podlahoviny a podlahové rohože

GM 2
GM 3
GM 8
S 8 ALFA
G 10
MASTER

Dielektrické koberce

GM 1 IZOLANTNAHORU