Specifikace elastomerů a polymerů
Úvodní stránka - KONTAKTY
Technická guma
Zemědělství
Auto-moto (gumové díly)
Těsnění
Sport, hobby, domácnost
Ostatní výrobky
Kovové součásti
Mapa stránek


Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Specifikace elastomerů a polymerů

Označení elastomerů, polymerů: obchodní název / označení dle ASTM


PVC / PVC

Složení polymeru, elastomeru - polyvinyl chlorid
Charakteristické vlastnosti - dobrá odolnost stárnutí a venkovním vlivům, částečná
  olejivzdornost a odolnost chemikáliím, minimální tepluvzdornost
Neuvádět do styku s - koncentrované kyseliny, uhlovodíky, ketony, ftaláty, chloridy,
  acetáty


Polyuretan / PU

Složení polymeru, elastomeru - polyester - polyuretan
Charakteristické vlastnosti - velmi dobré fyzikální vlastnosti, výborná otěruvzdornost, dobrá
  olejivzdornost, dobrá tepluvzdornost a odolnost stárnutí
Neuvádět do styku s - koncentrované kyseliny, acetáty, chloridy, aldehydy


Butyl / IIR

Složení polymeru, elastomeru - isobutylén - isoprén
Charakteristické vlastnosti - velmi dobrá odolnost venkovním vlivům, nízká porozita, dobré
  fyzikální vlastnosti, částečná odolnost ropným látkám
Neuvádět do styku s - cyklohexan, heptan, benzín, benzeny


Neopren® / CR

Složení polymeru, elastomeru - polychloroprén
Charakteristické vlastnosti - vynikající odolnost venkovnímu prostředí a stárnutí, dobrá
  olejivzdornost a fyzikální vlastnosti, ohnivzdorný
Neuvádět do styku s - koncentrované oxidační kyseliny, estery, ketony, chloridy,
  aromatické uhlovodíky


Hypalon® / CSM

Složení polymeru, elastomeru - chlorsulfonátový polyetylén
Charakteristické vlastnosti - vynikající odolnost stárnutí, ozonu, vlivům venkovního prostředí
  a kyselinám, dobrá tepluvzdornost a otěruvzdornost a částečná
  olejivzdornost
Neuvádět do styku s - koncentrované oxidační kyseliny, estery, ketony, chloridy,
  aromatické uhlovodíky


EPDM (EPM) / EPDM

Složení polymeru, elastomeru - etylen - propylen - dien
Charakteristické vlastnosti - všeobecně velmi kvalitní polymer, výborná odolnost vysokým
  teplotám, ozonu a venkovnímu prostředí, velmi dobrá odolnost
  chemikáliím, minimální olejivzdornost
Neuvádět do styku s - minerální oleje, rozpouštědla, aromatické uhlovodíky


Nitril (Bunan) / NBR

Složení polymeru, elastomeru - Nitril - Butadien
Charakteristické vlastnosti - vynikající olejivzdornost, dobré fyzikální vlastnosti
Neuvádět do styku s - ozón, ketony, chloridy, estery, aldehydy


Nylon / PA

Složení polymeru, elastomeru - polyamid
Charakteristické vlastnosti - velmi dobrá chemická odolnost, dobrá odolnost nízkým
  teplotám, limitované fyzikálně-mechanické vlastnosti (pružnost,
  pevnost)
Neuvádět do styku s - chloridy, koncentrované kyseliny


Natural / NR

Složení polymeru, elastomeru - isoprén kaučuk (přírodní kaučuk)
Charakteristické vlastnosti - vynikající fyzikální vlastnosti, výborná otěruvzdornost, minimální
  olejivzdornost
Neuvádět do styku s - ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky


SBR / SBR

Složení polymeru, elastomeru - Styren - Butadien kaučuk
Charakteristické vlastnosti - dobré fyzikální vlastnosti, dobrá otěruvzdornost, minimální
  olejivzdornost a odolnost ozónu
Neuvádět do styku s - ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky


Silikon / VMQ

Složení polymeru, elastomeru - silikonový kaučuk
Charakteristické vlastnosti - velmi dobrá odolnost vysokým teplotám, vynikající odolnost
  ozónu, stárnutí a vlivům venkovního prostředí, velmi dobré
  mechanické vlastnosti, menší mechanická pevnost
Neuvádět do styku s - aromatické uhlovodíky, chloridy, étery


Teflon / PTFE

Složení polymeru, elastomeru - polytetrafluoretylén
Charakteristické vlastnosti - vynikající odolnost chemikáliím a rozpouštědlům, vysoká
  nesmáčivost povrchu, dobrá tepluvzdornost
Neuvádět do styku s - aromatické uhlovodíky, chloridy, étery, horký louh


Viton® / FKM

Složení polymeru, elastomeru - fluorovaný kaučuk
Charakteristické vlastnosti - vynikající tepluvzdornost, zvláště na vzduchu a v oleji, velmi
  dobrá chemická odolnost, ohnivzdorný
Neuvádět do styku s - estery a ketony


Síťovaný polyetylén / XLPE

Složení polymeru, elastomeru - síťovaný polyetylén
Charakteristické vlastnosti - vynikající odolnost rozpouštědlům, olejům a chemikáliím, nesmí
  být zaměňována za standardní PE
Neuvádět do styku s - chlór, fluor, brom, jód, oleum


Vysokomolekulární polyetylén / UHMWPE

Složení polymeru, elastomeru - polyetylén s vysokou makromolekulární hmotností
Charakteristické vlastnosti - vynikající odolnost rozpouštědlům, olejům a chemikáliím, nesmí
  být zaměňována za standardní PE
Neuvádět do styku s - chlór, fluor, brom, dehet, oleum


Neopren, Hypalon a Viton jsou obchodní názvy registrované U.S. ochrannou známkou pro firmu
Du Pont Corporation.

NAHORU