Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

Řemeny automobilové

Řemeny automobilové, klínovéŘemeny automobilové, žebrovéŘemeny automobilové, rozvodové
Řemen automobilový klínovýŘemen automobilový žebrovýŘemen automobilový rozvodový


Řemeny automobilové, klínové

V automobilech jsou používány následující klínové řemeny:
- AVX10;
- AVX11,9;
- AVX13;
- AVP13 (tento profil se od AVX13 liší tím, že nemá odlehčovací vybrání).

Rozměrové tabulky všech výše uvedených řemenů jsou uvedeny v kapitole Řemeny klínové.

V nutných případech je možné výše uvedené řemeny v automobilech nahradit řemenem s podobným profilem takto:
- AVX10 lze nahradit řemenem SPZ (nutné je porovnávat vnější délku řemenu La);
- AVX11,9 nelze nahradit;
- AVX13 lze nahradit řemenem SPA (nutné je porovnávat vnější délku řemenu La);
- AVP13 lze nahradit řemenem AVX13 nebo SPA.


Řemeny automobilové, žebrové

V automobilech jsou používány žebrové řemeny velikosti profilu PK (rozteč žeber je 3,56 mm). Některý výrobce může tyto řemeny také označovat jako profil PV.

Označení řemene (příklad)
Řemen automobilový, žebrový - příklad označení

Řemeny automobilové, žebrové - rozměrové tabulky


Řemeny automobilové, rozvodové

Rozvodové řemeny mají samostatné označování. Nejčastěji je používáno označování zavedené firmou Dayco, které je uplatněno v rozměrových tabulkách. Máte-li daný řemen s jiným označením, kontaktujte nás k jeho identifikaci.

V označení řemenu jsou tyto údaje:
- počet zubů;
- typ profilu (je několik odlišných tvarů profilu co do rozměrů a materiálu);
- šířka řemenu v desetinách mm.

Označení řemene (příklad)
Řemen automobilový, rozvodový - příklad označení

Řemeny automobilové, rozvodové - rozměrové tabulky


ZPĚT