Další firma v našem vlastnictví:

http://www.kovozet.cz/

Technická guma

O - kroužky

O-kroužky jsou těsnicí prvky kruhového průřezu, používané zejména k těsnění kapalin a plynů. Těsnicího účinku se dosahuje stlačením kruhového profilu kroužku, opřeného v drážce. O-kroužky se používají k těsnění jak nepohyblivých dílů, (víka, příruby, šroubení) tak pohyblivých dílů v hydraulice a pneumatice (písty, pístnice). Rychlost posuvu pístu nemá překročit 0,3 m/s. O-kroužky jsou všestranné těsnicí prvky, protože jsou jednoduché, těsní oboustranně, nevyžadují velký zástavbový prostor a snadno se montují.

O-kroužky pro těsnění pohyblivých částí je možno podle ČSN 02 9280 označovat také velkým a malým průměrem zástavbového prostoru. Např. O-kroužek 27,3 × 4,6 mm je možno označit také: 36 × 28 mm. V následující tabulce O-kroužků jsou tyto rozměry uváděny v závorce vždy za uvedeným skutečným rozměrem.

Konstrukční pokyny jsou uváděny v normách ISO 3601-1, ČSN 02 9280 a 02 9281. Detailní informace můžete žádat rovněž u naší firmy.

Používané materiály na O-kroužky:

pryž NBR 3156 pro nepohyblivé spoje: tvrdost 55 - 64 ShA, pracovní teploty od -20°C do +70°C, krátkodobě do +100°C. Max. tlak 16 MPa. Velmi záleží na velikosti těsněné spáry mezi materiály: čím větší je mezera, tím menší je tlaková únosnost kroužku. Pryž je vhodná pro benzin, naftu, petrolej, minerální oleje s anilinovým bodem AB 70 až 80°C, tuky, stlačený vzduch, propan, butan, freon12.

pryž NBR 3158 a 31582 pro pohyblivé spoje: tvrdost 75 - 84 ShA, pracovní teploty od -30°C do +80°C, krátkodobě do +100°C. Max. tlak 10 MPa. Pryž je vhodná pro benzin, naftu, petrolej, oleje s anilinovým bodem AB do 75°C.

pryž NBR 1078 pro pohyblivé spoje: tvrdost 75 - 84 ShA, pracovní teploty od -40°C do +125°C. Max. tlak 10 MPa. Pryž je vhodná pro minerální oleje (hydraulické, motorové, převodové), tuky a maziva na bázi ropy s anilinovým bodem AB 75 až 98°C a pro stlačený vzduch.

pryž NBR 45802 až 45813 pro pohyblivé spoje a nepohyblivé spoje: tvrdost 75 - 84 ShA, pracovní teploty od -40°C do +100°C. Vhodná pro tuky a oleje s anilinovým bodem AB 100 až 120°C a pro stlačený vzduch. Používá se na O-kroužky vyráběné podle ISO 3601-1.

pryž NBR 70 pro pohyblivé a nepohyblivé spoje: tvrdost kolem 70 ShA, pracovní teploty od -30°C do +100°C. Použití jako předchozí pryž, jedná se o materiál zahraničních O-kroužků.

polyuretanová pryž PU 8159 pro pohyblivé a nepohyblivé spoje: vysoká tvrdost kolem 90 ShA, pracovní teploty od -30°C do +80°C. Vzhledem k vysoké tvrdosti se vyznačuje nízkou trvalou deformací. Vhodná pro benziny, oleje.

silikonová pryž SI 5105 až 5108 (spíše) pro nepohyblivé spoje: tvrdost od 50 ShA (5105 a 51050) do 80 ShA (5108 a 51080), vysoká tepelná odolnost od -55°C do +180°C, krátkodobě do +250°C. Max. tlak do 6,3 MPa.. Vysoká odolnost proti ozónu a povětrnosti. Je vhodná do prostředí kyselin a zásad, má dobré elektroizolační vlastnosti. Nízká otěruvzdornost, propustná pro plyny. Nevhodná pro páru o tlaku nad 0,15 MPa. Neodolává ropným produktům. Pryž SI 5177 je vysokoteplotní, s trvalou odolností do +250°C, 70 ShA.

fluorkaučuková pryž FPM 80 (Viton): tvrdost 80 ShA, teplotní odolnost je vysoká: od -20°C do +200°C, krátkodobě do +300°C, v horké páře nižší. Střední mechanická pevnost, podobné využití jako pryž NBR. Nepropustný pro plyny, odolný vůči ozónu a agresivním chemikáliím. Materiál se používá u zahraničních O-kroužků.

Poznámky k následující tabulce:

* O-kroužky z materiálů polyuretan, fluorkaučuk (Viton), EPDM a NBR 90 Sh až na několik výjimek nevedeme skladem, dodáváme jen na objednávku.

* vedle rozměrů a materiálů, které vedeme trvale skladem, uvádí tabulka O-kroužky, které nejsou často užívané, ale jejich dodání na objednávku je obvykle rychlé.

* mimo tuto tabulku existují stovky dalších méně obvyklých rozměrů, jejich dodání konzultujte přímo s našimi pracovníky.

O-kroužky se označují těmito rozměry:

vnitřní průměr O-kroužku (d) × průměr kruhového průřezu materiálu (s).


O - kroužky pro pohyblivé a nepohyblivé spoje


Tabulky rozměrů a objednacích čísel:

O - kroužky od 1 x 1 mm do 10 x 5 mm
O - kroužky od 10,6 x 2,3 mm do 20 x 5 mm
O - kroužky od 20,6 x 2,5 mm do 30 x 5 mm
O - kroužky od 30,1 x 2,62 mm do 40 x 6 mm
O - kroužky od 41 x 2 mm do 50 x 6 mm
O - kroužky od 51 x 2 mm do 60 x 6 mm
O - kroužky od 61 x 2 mm do 80 x 10 mm
O - kroužky od 81 x 3 mm do 100 x 6 mm
O - kroužky od 102 x 3 mm do 140 x 7 mm
O - kroužky od 143,7 x 8,6 mm do 200 x 7 mm
O - kroužky od 210 x 3 mm do 630 x 7 mm


Šňůry kruhového průřezu pro výrobu O-kroužků

Tabulky rozměrů:

Kruhová šňůra - materiál NBR 70
Kruhová šňůra - materiál SI 60 (silikon)


Trvale skladem vedeme šňůry z materiálů NBR 70 a SI 60 (silikon 60 Sh). Dále je možno zajistit šňůry z materiálů FPM 70 (Viton) a NBR 80.
Dodáváme také speciální lepidla na lepení O-kroužků.

NAHORU